Dokumenty do wypełnienia przed praktyką zawodową

Dokumenty ogólne

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 3)
Kryteria oceniania ucznia na praktyce (załącznik nr 4)
Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Umowy

Rok szkolny 2019/2020

Technik informatyk

klasa 2a

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 2b

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3a

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3b

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3e

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik handlowiec

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik organizacji reklamy

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik przemysłu mody

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów