Dokumenty do wypełnienia przed praktyką zawodową

Dokumenty ogólne

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 3)
Kryteria oceniania ucznia na praktyce (załącznik nr 4)
Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Umowy

Rok szkolny 2020/2021

Technik informatyk

klasa 2e

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 2f

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3a

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3b

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik handlowiec

klasa 2g

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3c

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik przemysłu mody

klasa 2g

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3c

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik reklamy / technik organizacji reklamy

klasa 2h

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3d

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów