Dokumenty do wypełnienia przed praktyką zawodową

Dokumenty ogólne

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 3)
Kryteria oceniania ucznia na praktyce (załącznik nr 4)
Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Umowy

Rok szkolny 2021/2022

Technik informatyk

Załącznik nr 2 do umowy – program praktyki

klasa 3e

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3f

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3a

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3b

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik handlowiec

Załącznik nr 2 do umowy – program praktyki

klasa 3g

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3a

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik przemysłu mody

klasa 3g

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

klasa 3d

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik reklamy

Załącznik nr 2 do umowy – program praktyki

klasa 3d

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Technik organizacji reklamy

klasa 3h

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia
Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów