Doradca zawodowy

PEDAGOG SZKOLNY, DORADCA ZAWODOWY – Marta Maciejak

zaprasza do gabinetu 302

 • poniedziałek 9.00 – 14.00
 • wtorek 9.00 – 13.00
 • środa 9.00 – 14.00
 • czwartek 11.00 – 15.00
 • piątek 9.00 – 13.00

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.
Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj
i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska, preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu WDSZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). Ma charakter celowych i zaplanowanych działań

Główne założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, to nic innego jak zadania, które w ramach pracy z uczniami obejmują:

 • poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu klasy,
 • poznawanie zawodów, analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy,
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły
  i zawodu, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
  pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju
  edukacyjno – zawodowego,
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem
  kształcenia,
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza
  oświatowym,
 • poruszanie się na rynku pracy

Doradca Zawodowy Urszula Zając