Gabinet pielęgniarki

Uczniowie naszej szkoły otrzymują wsparcie zarówno duchowe(psycholog, pedagog, wychowawcy i wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły), jak i związane z chwilowym osłabieniem ciała.

Na parterze znajduje się bowiem gabinet profilaktyczny i pomocy przedlekarskiej. Tam króluje  starsza pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania p. H. Nowak.

Gabinet otwarty jest we wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.00.