Matura

Bibliografia (nie dotyczy tegorocznych absolwentów)|Deklaracje|Terminarz |Tematy (nie dotyczy tegorocznych absolwentów)| Porady (nie dotyczy tegorocznych absolwentów) | Nowa Matura| Prezentacja szkoleniowa

    • Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 r. – terminy_2017.pdf

Linki