Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

01.09 wtorek      
godz. 900         

 

godz. 1000

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.
Klasy II, III i IV – sale według harmonogramu
08.09 wtorek Poprawki maturalne
11.09 piątek Internetowy Uczniowski Kiermasz Książek
17.09 czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ      

*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie z wychowawcami klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu lub za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (online)

czwarty tydzień września poniedziałek – piątek Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
28.09 – 23.10 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2e technik informatyk
11.10 piątek Słubitki, Beania – prezentacje klas I
13.10 wtorek Beania – prezentacje klas I
14.10 środa Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11 niedziela Wszystkich Świętych
02.11 – 27.11 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2f technik informatyk
11.11 środa Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
16.11 – 11.12 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2g technik przemysłu mody, technik handlowiec, kl. 2h technik reklamy
18.11 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
19.11 czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
15.12 wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
16.12 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych 
17.12 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
18.12 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
22.12 wtorek Wigilia szkolna
23-31.12.2020
środa-czwartek
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01.2021 piątek Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć
06.01 środa Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
11.01 poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – AU.42).
12.01 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
13.01 – 19.02 środa – piątek Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
18.01 – 29.01 poniedziałek – piątek Ferie Zimowe
01.02 – 26.02 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3a technik informatyk
08.02 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
10.02 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
11.02 czwartek WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
12.02 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
18.02 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
23.03 wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
25.03 czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
31.03 środa Rozdanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2021
01.04 – 06.04 czwartek – wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
12.04 – 16.04 poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
17.04 sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele (04.06)
23.04 piątek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
26.04 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
30.04 piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05 sobota 1 Maja – Święto Pracy
02.05 niedziela Święto Flagi
03.05 poniedziałek Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 04.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – część ustna – sesja wiosenna: 07-20.05
04.05 wtorek
język polski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
05.05 środa
matematyka (poziom podstawowy)
06.05 czwartek
język angielski
10.05 – 04.06 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3b technik informatyk, kl. 3c technik przemysłu mody oraz technik handlowiec, kl. 3d technik organizacji reklamy
24.05 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
27.05 czwartek WYWIADÓWKA – OSTATNIA
28.05 piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli Szkołę w dn. 30.04.2021r. 
03.06 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
04.06 piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele ( po odpracowaniu w dniu 17.04. sobota)
21.06 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej 
22.06 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
23.06 – 08.07 środa-czwartek
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
25.06 piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
30.06 środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2020/2021
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
05.07 poniedziałek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
24.08 wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
23 – 24.08 poniedziałek-wtorek Poprawki cz. ustnej matur
31.08 wtorek Rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2021