Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09 czwartek
godz. 900 i 1000

godz. 1100

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
Klasy I spotkanie w auli z Dyrekcją i Wychowawcami, a następnie w salach według wykazu.
Klasy II – IV – w salach według wykazu
09.09 piątek Uczniowski Kiermasz Książek
15.09 czwartek
godz. 1700

godz. 1800

WYWIADÓWKA – JESIEŃ
Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych (1a, 1c, 1e, 1f, 1h) z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami w auli, następnie w salach według wykazu
Spotkanie Wychowawców z rodzicami uczniów klas II – IV Technikum Nr 1
w salach wg wykazu lub za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (online)
22.09 czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ
Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych (1b, 1d, 1g, 1i, 1az) z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami w auli, następnie w salach według wykazu
czwarty tydzień września poniedziałek – piątek Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
24.09 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych (31.10)
03.10 – 28.10 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 4a technik informatyk, technik handlowiec, kl. 4d technik reklamy, technik przemysłu mody
14.10 piątek Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
31.10 poniedziałek Dzień wolny od zajęć przed dniem Wszystkich Świętych (po odpracowaniu w dniu 24.09.2022 r. – sobota)
01.11 wtorek Wszystkich Świętych
07.11 – 02.12 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 4b technik informatyk
11.11 piątek Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny
16.11 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
17.11 czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
13.12 wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
14.12 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
16.12 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
21.12 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-IV technikum pięcioletniego.
WYWIADÓWKA – ZIMA
22.12 czwartek Wigilia szkolna
23.12 – 31.12.2022
piątek-sobota
Zimowa Przerwa Świąteczna
06.01 piątek Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
09.01 poniedziałek Egzaminy zawodowe cz. praktyczna (model d – MOD.11)
10.01 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy zawodowe cz. pisemna (formuła 2019), egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna (formuła 2017)
09.01 – 21.01 poniedziałek – sobota Egzaminy zawodowe: cz. praktyczna ( modele: w, wk, dk formuła 2019), egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: cz. praktyczna ( modele: w, wk, dk formuła 2017)
16.01 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas I-IV technikum pięcioletniego.
18.01 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas I-IV technikum pięcioletniego.
19.01 czwartek WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
20.01 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas I-IV technikum pięcioletniego.
13.02 – 25.02 poniedziałek – piątek Ferie Zimowe
27.02 – 24.03 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3c technik handlowiec, technik przemysłu mody
02.03 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
30.03 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych. WYWIADÓWKA – WIOSNA
06.04 – 11.04 czwartek – wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
17.04 – 21.04 poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
22.04 sobota Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych. „Drzwi Otwarte” – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja (02.05)
24.04 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
28.04 piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05 poniedziałek 1 Maja – Święto Pracy
02.05 wtorek Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu w dniu 22.04 – sobota)
03.05 środa Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – sesja wiosenna; 04-23.05.
04.05 czwartek
język polski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
05.05 piątek
język angielski
08.05 poniedziałek
matematyka
08.05 – 02.06 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3a technik informatyk, kl. 3d technik reklamy
20.05 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć-piątek po Bożym Ciele
23.05 wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
25.05 czwartek WYWIADÓWKA – OSTATNIA
26.05 piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum, którzy ukończyli Szkołę w dn. 28.04.2023r.
05.06 poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy zawodowe cz. pisemna (formuła 2019)
01.06 – 18.06 czwartek – niedziela
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin zawodowy: cz. praktyczna ( modele w, wk, dk formuła 2019). Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie: cz. praktyczna ( modele w, wk, dk formuła 2017)
02.06 piątek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna (formuła 2017). Pracujemy wg planu
08.06 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
09.06 piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 20.05.2023 – sobota)
15.06 czwartek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
16.06 piątek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej
23.06 piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
29.06 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2022/2023
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
07.07 piątek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
21.08 poniedziałek Poprawka cz. ustnej matur z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych
22.08 wtorek Poprawka cz. pisemnej matur
31.08 czwartek Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2023
08.09 piątek Termin przekazania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2023
08.09 piątek Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych