Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09 poniedziałek
godz. 900         

godz. 1000

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.
Klasy II, III i IV – sale według harmonogramu
13.09 piątek Uczniowski Kiermasz Książek
19.09 czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ      

*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie z wychowawcami klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu

25.09 środa Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
30.09 – 25.10 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3a technik informatyk
11.10 piątek Słubitki, Beania – prezentacje klas I
14.10 poniedziałek Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11 piątek Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
04.11 – 29.11 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2a technik informatyk
11.11 poniedziałek Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
13.11 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
14.11 czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
10.12 wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
11.12 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych 
12.12 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
13.12 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
20.12 piątek Wigilia szkolna
23-31.12.2018
poniedziałek-wtorek
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01.2020 środa Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć
06.01 poniedziałek Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
09.01 czwartek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – A.49).
10.01 piętek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
11.01 – 15.02 sobota – sobota Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
20.01 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
22.01 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
23.01 czwartek WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
24.01 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
10.02 – 21.02 poniedziałek – piątek Ferie Zimowe
24.02 – 20.03 4 tygodnie Praktyka zawodowa – klasa 2b technik informatyk
04.03 środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
20.03 piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2020
24.03 wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
26.03 czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
30.03 – 03.04 poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
04.04 sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele (12.06)
09.04 – 14.04 czwartek – wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
20.04 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
21.04 wtorek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
20.04 – 15.05 4 tygodnie Praktyka zawodowa – klasa 3b technik informatyk
24.04 piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05 piątek 1 Maja – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
02.05 sobota Święto Flagi
03.05 niedziela Święto Konstytucji 3 Maja
04.05 -29.05 4 tygodnie Praktyka zawodowa – klasy: 3c technik przemysłu mody, technik handlowiec, 3d technik organizacji reklamy i 3e technik informatyk
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 04.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – część ustna – sesja wiosenna: 07-22.05
04.05 poniedziałek
język polski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
05.05 wtorek
matematyka (poziom podstawowy)
06.05 środa
język angielski
22.05 piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli Szkołę w dn. 24.04.2020r. 
25.05 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
28.05 czwartek WYWIADÓWKA – OSTATNIA
11.06 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
12.06 piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 04.04 – sobota)
22.06 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej 
22.06 poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
cz. praktyczna (model d – A.48) 
23.06 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
26.06 piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020
22.06 – 09.07 poniedziałek-czwartek
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
01.07 środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
03.07 piątek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
25.08 wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
24 – 25.08 poniedziałek-wtorek Poprawki cz. ustnej matur
28.08 piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE