Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09 środa
godz. 900

godz. 1030

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.
Klasy II, III i IV – w salach według harmonogramu
9.09 czwartek
godz. 1700
godz. 1800
WYWIADÓWKA – JESIEŃ

*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu lub za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (online)

10.09 piątek Uczniowski Kiermasz Książek
czwarty tydzień września poniedziałek – piątek Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
25.09 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po święcie KEN (15.10)
4.10 – 29.10 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3e technik informatyk
14.10 czwartek Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.10 piątek Dzień wolny od zajęć po święcie KEN (po odpracowaniu w dniu 25.09.2021 – sobota)
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11 poniedziałek Wszystkich Świętych
06.11 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Narodowym Święcie Niepodległości (12.11)
11.11 czwartek Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny
12.11 piątek Dzień wolny od zajęć po święcie 11.11 (po odpracowaniu w dniu 06.11 – sobota)
15.11 – 10.12 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3f technik informatyk, kl. 3g – technik przemysłu mody, technik handlowiec
17.11 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
18.11 czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
13.12 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
15.12 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
16.12 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
17.12 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
18.12 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po święcie Trzech Króli (07.01)
22.12 środa Wigilia szkolna
23-31.12.2021
czwartek-piątek
Zimowa Przerwa Świąteczna
06.01 czwartek Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
07.01 piątek Dzień wolny od zajęć po święcie Trzech Króli (po odpracowaniu w dniu 18.12.2021 – sobota)
10.01 poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – AU.42).
11.01 wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
12.01 – 06.02 środa – niedziela Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
24.01 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
26.01 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
27.01 czwartek WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
28.01 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
31.01 – 11.02 poniedziałek – piątek Ferie Zimowe
17.02 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
28.02 – 25.03 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3a technik informatyk, technik handlowiec, kl. 3d technik reklamy, technik przemysłu mody
24.03 czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
21.03 – 25.03 poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
29.03 wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
02.04 sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 Maja (02.05)
07.04 czwartek Rozdanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2022
13.04 środa Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
14.04 – 19.04 czwartek – wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
21.04 czwartek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
25.04 – 20.05 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3b technik informatyk, kl. 3h technik organizacji reklamy
29.04 piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05 niedziela 1 Maja – Święto Pracy
02.05 poniedziałek Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć (po odpracowaniu w dniu 02.04 – sobota)
03.05 wtorek Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 04.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – sesja wiosenna; 04-23.05.
Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe. Organizowane będą tylko dla tych abiturientów, którym wynik z tajiego egzminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą
04.05 środa
język polski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
05.05 czwartek
matematyka (poziom podstawowy)
06.05 piątek
język angielski
24.05 poniedziałek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
27.05 piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli Szkołę w dn. 29.04.2022r.
01.06 – 19.06 środa – niedziela
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie: cz. praktyczna ( modele w, wk, dk (podstawa 2019)
02.06 czwartek WYWIADÓWKA – OSTATNIA
03.06 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna (podstawa 2019)
11.06 sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele. Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
13.06 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej
16.06 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
17.06 piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 11.06 – sobota)
21.06 wtorek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna (podstawa 2017) – pracujemy według planu
22.06 – 06.07 środa-środa
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
24.06 piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
30.06 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2021/2022
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
05.07 wtorek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
23.08 wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
31.08 środa Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2022
07.09 środa Termin przekazania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2022
09.09 piątek Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych