Siatki godzin

Technikum czteroletnie (dla absolwentów gimnazjum)

Technik informatyk (od 2012 roku)
Technik informatyk (od 2016 roku)
Technik informatyk (od 2017 roku)
Technik informatyk (od 2019 roku)
Technik organizacji reklamy (od 2012 roku)
Technik organizacji reklamy (od 2017 roku)
Technik reklamy (od 2019 roku)
Technik handlowiec (od 2012 roku)
Technik handlowiec (od 2017 roku)
Technik handlowiec (od 2019 roku)
Technik technologii odzieży (od 2012 roku)
Technik przemysłu mody (od 2016 roku)
Technik przemysłu mody (od 2017 roku)
Technik przemysłu mody (od 2019 roku)

Technikum pięcioletnie (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Technik informatyk
Technik reklamy
Technik handlowiec
Technik przemysłu mody