Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

01.09. czwartek
godz. 900godz. 1000
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.

Klasy II, III i IV – sale według harmonogramu

08.09. czwartek Uczniowski Kiermasz Książek
22.09. czwartek Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
22.09. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ
*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie z wychowawcami klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu
08.10. sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – poniedziałek 31.10
13.10. czwartek Słubitki, Beania – prezentacje klas I
14.10. piątek Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
31.10. poniedziałek Dzień wolny od zajęć przed świętem Wszystkich Świętych
(po odpracowaniu w dniu 08.10. sobota)
01.11. wtorek Wszystkich Świętych.
02-30.11. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3 (3at-technik informatyk,
3dt-technik organizacji reklamy)
11.11. piątek Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny od zajęć
16.11. środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
17.11. czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
14.12. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
15.12. czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
16.12. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
22.12. czwartek Wigilia szkolna
23-31.12.2016
piątek-sobota
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01.2017 niedziela Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć
06.01. piątek Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
09.01. poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – A.49).
12.01. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy zawodowe nowa podstawa cz. pisemna
16.01.-23.02. poniedziałek – czwartek Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny
17.01. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
18.01. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
19.01. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
20.01. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
01.02. środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
10.02./11.02.? piątek/sobota Studniówka
13.02.-24.02. Ferie Zimowe
04.03. sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć-wtorek 2 maja
29.03. środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
30.03. czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
31.03. piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2017
03.04.-07.04. poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
07.04.-08.04. piątek – sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele (16czerwca)
13.04.-18.03. czwartek-wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
24.04. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
25.04. wtorek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
28.04. piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1, „Dzień Narodów”. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05. poniedziałek 1 Maja – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
02.05. wtorek Święto Flagi – dzień wolny po odpracowaniu w dniu 4.03
03.05. wtorek Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
08.05.-02.06. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3 (3bt-technik informatyk,
3ct-technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy i 3e technik handlowiec)
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 04.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – część ustna – sesja wiosenna: 04-26.05
04.05. czwartek
język polski
(poziom podstawowy i rozszerzony)
Dni wolne od 8ajęć dydaktycznych – matury pisemne.
05.05. piątek
matematyka (poziom podstawowy)
08.05. poniedziałek

język angielski(poziom podstawowy i rozszerzony)

23.05. wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
25.05. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – OSTATNIA
12.06. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny („stary egzamin”), po raz ostatni

13.06. wtorek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny („stary egzamin”), po raz ostatni

15.06. czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
16.06. piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 08.04.2017 – sobota)
06.06.-08.07. piątek-sobota
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
20.06. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -egzaminy zawodowe nowa podstawa cz. pisemna
23.06. piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017
26.06. poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
cz. praktyczna (model d – A.48)
29.06. czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
czerwiec – lipiec Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół Nr 1
30.06 piątek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
22.08. wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
23-25.08. środa-piątek Poprawki cz. ustnej matur
25.08. piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE