Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

02.10-28.10.4 tygodniePraktyka zawodowa – kl. 3 (3a i 3b-technik informatyk)21.04.sobotaOdpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele (01.06)

04.09. poniedziałek
godz. 900
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.
Klasy II, III i IV – sale według harmonogramu
08.09. piątek Uczniowski Kiermasz Książek
20.09. środa Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
21.09. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ
*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie z wychowawcami klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu
13.10. piątek Słubitki, Beania – prezentacje klas I
14.10. sobota Święto Edukacji Narodowej
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11. środa Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
11.11. sobota Narodowe Święto Niepodległości.
14.11. wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
16.11. czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
12.12. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
13.12. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
14.12. czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
15.12. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
22.12. piątek Wigilia szkolna
23-31.12.2017
sobota-niedziela
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01.2018 poniedziałek Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć
06.01. sobota Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
09.01. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
10.01. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
10.01. wtorek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – A.49).
11.01. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
11.01. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
12.01. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
15.01.-28.01. Ferie Zimowe
12.01.-17.02. piątek – sobota Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
07.02. środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
02.02./03.02.? piątek/sobota Studniówka
10.03. sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć-poniedziałek 30.04
21.03. środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
22.03. czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
29.03.-03.04. czwartek-wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
23.03. piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2018
09.04.-14.04. poniedziałek – sobota Tydzień Reklamy
14.04. sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – środa – Święto Flagi (02.05)
21.04. sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć piątek po Bożym Ciele (01.06)
23.04. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
24.04. wtorek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
27.04. piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1, „Dzień Narodów”. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
30.04. poniedziałek Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 10.03
01.05. wtorek 1 Maja – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
02.05. środa Święto Flagi – dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14.04
03.05. czwartek Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 04.05 do 23.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – część ustna – sesja wiosenna: 07-25.05
04.05. piątek
język polski
(poziom podstawowy i rozszerzony)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
07.05. poniedziałek
matematyka (poziom podstawowy)
08.05. wtorek
język angielski(poziom podstawowy i rozszerzony)
07.05.-01.06. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3 (3c-technik technologii odzieży i technik handlowiec, 3d – technik organizacji reklamy)
22.05. wtorek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
24.05. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – OSTATNIA
25.05. piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli Szkołę w dn. 27.04.2018r.
31.05. czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
01.06. piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 21.04.2018 – sobota)
14.06. czwartek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
15.06. piątek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej
19.06. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
22.06. piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
22.06.-04.07. piątek-środa
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
26.06. wtorek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
cz. praktyczna (model d – A.48)
28.06. czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół Nr 1
03.07 wtorek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
21.08. wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
21-22.08. wtorek-środa Poprawki cz. ustnej matur
31.08. piątek Rozdanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2018