Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 


03.09. poniedziałek
godz. 900
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: Klasy I w auli, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach w/g wykazu.
Klasy II, III i IV – sale według harmonogramu
07.09. piątek Uczniowski Kiermasz Książek
19.09. środa Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
20.09. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ
*Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją szkoły i wychowawcami – aula szkolna, następnie w salach wg wykazu
*Spotkanie z wychowawcami klas II, III i IV Technikum Nr 1 w salach wg wykazu
29.09. sobota Odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek 02.11
01-27.10. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3 (3a i 3b technik informatyk)
12.10. piątek Słubitki, Beania – prezentacje klas I
14.10. niedziela Święto Edukacji Narodowej
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11. czwartek Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
02.11. piątek Dzień wolny od zajęć po święcie Wszystkich Świętych
(po odpracowaniu w dniu 29.09. sobota)
11.11. niedziela Narodowe Święto Niepodległości (100 rocznica odzyskania niepodległości)
14.11. środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
15.11. czwartek WYWIADÓWKA dla klas maturalnych
11.12. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych
12.12. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
13.12. czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas I-III. WYWIADÓWKA – ZIMA
14.12. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
21.12. piątek Wigilia szkolna
23-31.12.2018
niedziela-poniedziałek
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01.2019 wtorek Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć
06.01. niedziela Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny od zajęć
09.01. środa Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna (model d – A.49).
10.01. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
11.01.-16.02. piątek – sobota Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
15.01. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 1-3
16.01. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas 1-3
17.01. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
18.01. piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas 1-3
28.01.-08.02. Ferie Zimowe
13.02. środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
18.02-15.03. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2b (technik informatyk)
18.03-12.04. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2e (ubiegłoroczna 1a2 technik informatyk)
22.03. piątek Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE-dla sesji styczeń-luty 2019
25.03. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
28.03. czwartek WYWIADÓWKA – WIOSNA
08.04.-12.04. poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
13.04. sobota Drzwi Otwarte – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – czwartek – 02.05
15.04. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych
16.04. wtorek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
18.04.-23.04. czwartek-wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
26.04. piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05. środa 1 Maja – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
02.05. czwartek Święto Flagi – dzień wolny po odpracowaniu w dniu 13.04
03.05. piątek Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
06.05-31.05. 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 2a (ubiegłoroczna 1a1 technik informatyk), 3c (technik przemysłu mody, technik handlowiec) i 3 d (technik organizacji reklamy)
maj w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzamin maturalny – część pisemna – sesja wiosenna od dnia 06.05
maj w/g terminu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny – część ustna – sesja wiosenna: 09-22.05
06.05. poniedziałek
język polski
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
07.05. wtorek
matematyka (poziom podstawowy)
08.05. środa
język angielski
20.05. poniedziałek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
23.05. czwartek
godz. 1700
WYWIADÓWKA – OSTATNIA
24.05. piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy ukończyli Szkołę w dn. 26.04.2019r.
11.06. wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
12.06. środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej
17.06. poniedziałek Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
cz. praktyczna (model d – A.48)
18.06. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna
20.06. czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
21.06. piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019
21.06.-04.07. piątek-czwartek
w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna (modele w, wk, dk)
27.06. czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
04.07 czwartek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
20.08. wtorek godz. 900 Poprawka cz. pisemnej matur
20-21.08. wtorek-środa Poprawki cz. ustnej matur
30.08. piątek Rozdanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE.