Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09 poniedziałek
godz. 930 i 1130

godz. 800

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
Klasy I spotkanie w auli z Dyrekcją i Wychowawcami, następnie w salach według wykazu.
Klasy II – V – w salach według wykazu
08.09 piątek Uczniowski Kiermasz Książek
13.09 środa
godz. 1700
WYWIADÓWKA – JESIEŃ
Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych (1a, 1c, 1d 1e, 1g, 1j, 1k) z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami w auli, następnie w salach według wykazu
14.09 czwartek
godz. 1700

godz. 1800

WYWIADÓWKA – JESIEŃ
Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych (1b, 1f, 1h, 1i, 1l, 1az) z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami w auli, następnie w salach według wykazu
Spotkanie Wychowawców z rodzicami uczniów klas II – V Technikum Nr 1
w salach wg wykazu lub za pośrednictwem łączy komunikacyjnych (online)
czwarty tydzień września poniedziałek – piątek Szkolenie maturalne dla uczniów klas programowo najwyższych
02.10 – 27.10 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 4a technik informatyk, kl. 4c technik handlowiec, technik przemysłu mody, kl. 4d technik reklamy
13.10 piątek Rada pedagogiczna – aula szkolna
14.10 sobota Święto Edukacji Narodowej.
wrzesień-październik Samorząd Uczniowski – wybory uzupełniające, organizacja działań
01.11 środa Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny
02.11 czwartek Dzień Zaduszny. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.11 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06.11 – 01.12 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3a technik informatyk, kl. 3c technik handlowiec
11.11 sobota Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo wolny
15.11 środa Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas maturalnych
13.12 środa Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas maturalnych oraz wystawienia proponowanych ocen semestralnych dla klas młodszych
14.12 czwartek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas maturalnych
WYWIADÓWKA–ZIMA klasy I – V
15.12 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze dla klas maturalnych
22.12 piątek Wigilia szkolna
23.12 – 31.12.2023
sobota-niedziela
Zimowa Przerwa Świąteczna
01.01 poniedziałek Nowy Rok. Dzień ustawowo wolny
06.01 sobota Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzień ustawowo wolny
09.01 wtorek Egzamin zawodowy cz. praktyczna (model d – MOD.11)
09.01 wtorek Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych dla klas I-IV
10.01 środa Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej dla klas I-IV
11.01 czwartek WYWIADÓWKA – ŚRÓDROCZNA
12.01 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy zawodowe cz. pisemna (formuła 2019)
styczeń w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE cz. pisemna i praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017). Pracujemy wg planu
12.01 piątek Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze I dla klas I-IV
09.01 – 20.01 wtorek – sobota Egzaminy zawodowe: cz. praktyczna ( modele: w, wk, dk formuła 2019)
15.01 – 26.01 poniedziałek – piątek Ferie Zimowe
31.01 środa Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej
21.03 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych dla klas maturalnych. WYWIADÓWKA – WIOSNA
28.03 – 02.04 czwartek – wtorek Wiosenna Przerwa Świąteczna
08.04 poniedziałek Termin przekazania certyfikatów i dyplomów zawodowych z OKE dla sesji zima 2023
15.04 – 19.04 poniedziałek – piątek Tydzień Reklamy
20.04 sobota Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas maturalnych.
„Drzwi Otwarte” – odpracowujemy dzień wolny od zajęć – piątek po Bożym Ciele (31.05.2024)
22.04 poniedziałek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych
26.04 piątek Święto Szkoły – patrona Technikum Nr 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
01.05 środa 1 Maja – Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny
02.05 czwartek Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05 piątek Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny
maj w/g harmonogramu ustalonego przez CKE Egzamin maturalny cz. pisemna – sesja wiosenna; 07-24.05.
13.05 – 24.05 w/g harmonogramu ustalonego przez PSzZE Egzamin maturalny cz. ustna – sesja wiosenna
07.05 wtorek
język polski (pp)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury pisemne.
08.05 środa
matematyka (pp)
09.05 czwartek
język angielski (pp)
13.05 poniedziałek
język angielski (pr)
06.05 – 04.06 4 tygodnie Praktyka zawodowa – kl. 3b technik przemysłu mody, kl. 3d technik reklamy
23.05 czwartek Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych
WYWIADÓWKA – OSTATNIA
24.05 piątek Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów Technikum, którzy ukończyli Szkołę w dn. 26.04.2024r.
30.05 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
31.05 piątek Dzień wolny od zajęć po Bożym Ciele (po odpracowaniu w dniu 20.04.2024 – sobota)
03.06 – 19.06 poniedziałek – środa Egzamin zawodowy: cz. praktyczna ( modele w, wk, dk formuła 2019).
07.06 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – egzaminy zawodowe cz. pisemna (formuła 2019)
czerwiec w/g terminu ustalonego przez dyrektora CKE Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna i praktyczna (formuła 2017). Pracujemy wg planu
13.06 czwartek Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
14.06 piątek Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcoworocznej
21.06 piątek Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024
27.06 czwartek Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego 2023/2024
czerwiec – sierpień Rekrutacja uczniów do klas I Zespołu Szkół nr 1
09.07 wtorek Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw maturalnych
20.08 czwartek Poprawka cz. pisemnej matur
21.08 piątek Poprawka cz. ustnej matur
30.08 piątek Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2024
09.09 poniedziałek Termin przekazania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z OKE dla sesji czerwiec-lipiec 2024
10.09 piątek Wyniki maturalnych egzaminów poprawkowych