Nabór dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Nabór

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie
Na tej stronie możesz znaleźć informacje o naszej szkole i naborze do klas pierwszych – opis profili i kierunków kształcenia. Jeśli chcesz spotkać się z nami w realu zapraszamy na dzień drzwi otwartych w naszej szkole.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się według zasad (zawierają harmonogram rekrutacji)

Rekrutację przeprowadza się na podstawie zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz załącznika nr 1 do tego zarządzenia
Filmik dotyczący tego jak wprowadzić wniosek odnaleźć można pod linkiem:
https://youtu.be/7DNINfVYGYA
W przypadku pytań dotyczących rekrutacji obcokrajowców, to oficjalna infromacja znajduje się na stronie wroclaw.pl:
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-wroclaw
“Uchodźcy z Ukrainy, podobnie jak inni obcokrajowcy, przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych poza rekrutacją – bezpośrednio przez dyrektorów placówek. Wynika to z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, które obowiązuje już od wielu lat w przypadku przyjmowania do szkół dzieci z zagranicy. “

Na powyższej stronie znajdziecie Państwo również “Informator dla kandydata” (jest to plik do pobrania).

Prezentujemy także wygląd wniosku_do_szkoły_ponadpodstawowej, który można wypełnić i złożyć w szkole pierwszego wyboru, zamiast wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji.


Dysponujemy następującą ilością miejsc w poszczególnych klasach:

 • klasa Technik informatyk – 96 miejsc
 • klasa Technik przemysłu mody – 32 miejsca
 • klasa Technik handlowiec – 32 miejsca
 • klasa Technik reklamy – 64 miejsca
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 sprzedawca – 32 miejsca
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 krawiec – 32 miejsca

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę we wszystkich klasach: j. polski, matematyka + …

 • Technik informatyk – informatyka, język obcy*
 • Technik przemysłu mody – plastyka, język obcy*
 • Technik reklamy – plastyka, język obcy*
 • Technik handlowiec – geografia, język obcy*
 • BS I stopnia sprzedawca – geografia, język obcy*
 • BS I stopnia krawiec – plastyka, język obcy*
 • * najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

Języki obce realizowane w trakcie nauki:

 • Technik informatyk:
  • język angielski
  • język niemiecki
 • Technik przemysłu mody:
  • język angielski
  • język niemiecki
 • Technik reklamy:
  • język angielski
  • język niemiecki
 • Technik handlowiec:
  • język angielski
  • język niemiecki

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

  • Technik informatyk:
   • matematyka
  • Technik przemysłu mody:
   • j. angielski
  • Technik reklamy:
   • geografia
  • Technik handlowiec:
   • geografia