Nabór – informacje ogólne

Nabór do naszej szkoły odbywa się według harmonogramu rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych (na chwilę obecną harmonogram jest niedostępny). Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/
Ilość wolnych miejsc w Technikum nr 1

 • Technik informatyk – 32 miejsca
 • Technik przemysłu mody – 32 miejsca
 • Technik handlowiec – 32 miejsca
 • Technik reklamy – 32 miejsca

Ilość wolnych miejsc w Branżowej Szkole I stopnia nr 10

 • sprzedawca – 32 miejsca
 • krawiec – 32 miejsca

Wykaz przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej branych pod uwagę w rekrutacji:

 • we wszystkich klasach: j. polski, matematyka

dodatkowo

 • Technik informatyk – informatyka, język obcy*
 • Technik przemysłu mody – plastyka, język obcy*
 • Technik reklamy – plastyka, język obcy*
 • Technik handlowiec – geografia, język obcy*
 • BS I stopnia sprzedawca – geografia, język obcy*
 • BS I stopnia krawiec – plastyka, język obcy*
 • BS II technik handlowiec – geografia, język obcy*

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

Języki obce realizowane w trakcie nauki:

 • Technik informatyk: język angielski, język niemiecki
 • Technik przemysłu mody: język angielski, język niemiecki
 • Technik reklamy: język angielski, język niemiecki
 • Technik handlowiec: język angielski, język niemiecki

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

 • Technik informatyk: matematyka
 • Technik przemysłu mody: j. angielski
 • Technik reklamy: geografia
 • Technik handlowiec: geografia