Ważna informacja dla kandydatów do szkoły

Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty) można dostarczać do szkoły w godzinach 8.30 – 14.30 do sali nr 16 (parter)