Projekt “Cyber mistrz”

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje projekt pn. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Cyfrowa. Projekt jest rekomendowany przez Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
W ramach projektu oferowanych jest dzieciom i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, zamieszkującym lub uczącym się na terenie miasta Wrocław, aż 7 bezpłatnych szkoleń z zakresu: edukacja online, korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie, kompetencje medialne, bezpieczne zachowania w sieci, dostępność zasobów cyfrowych online, projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych m.in. projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych, programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania. W grupie może uczestniczyć od 4 do 6 osób.
Dodatkowo, jeśli zaistniałaby taka potrzeba, istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego harmonogramu dla 6 uczniów, którzy zgłoszą się jako jedna grupa np. kółko informatyczne, koledzy i koleżanki z klasy. O projekcie można przeczytać więcej na stronie www.cybermistrz.pl.
Harmonogram zajęć