Technik przemysłu mody

Projektuje odzież oraz nadzoruje produkcję odzieży. Kontroluje również jakość materiałów oraz ich dobór, nadzoruje sposób wykorzystania maszyn szwalniczych i odzieżowych. Technik przemysłu mody może zajmować się także wytwarzaniem odzieży miarowej w zakładzie usługowym.