zawód – technik handlowiec

Ilość miejsc: 32

Nauka w Branżowej Szkole II st. trwa 2 lata.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, geografii.

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • geografia

Kwalifikacje:

  • HAN.02 – prowadzenie działań handlowych

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sprzedaż, doradztwo handlowe
  • przedstawicielstwo handlowe
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej
  • zarządzanie placówkami hurtowymi i detalicznymi
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa