Zawód – sprzedawca

Ilość miejsc: 16

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę język polski, język angielski, matematyka, geografia.

  • Kwalifikacja:
    • AU.20 Prowadzenie sprzedaży
  • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
    • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
    • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawcy po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.