Zawód – sprzedawca od 2019

Ilość miejsc: 32

Rekrutacja odbywa się według zasad (zawierają harmonogram rekrutacji)

Rekrutację przeprowadza się na podstawie zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, geografii.
* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

  • Kwalifikacja:
    • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
  • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
    • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
    • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawcy po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych.