Zawód – sprzedawca od 2019

Ilość miejsc: 16

Rekrutację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę język polski, język angielski, matematyka, geografia.

  • Kwalifikacja:
    • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
  • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
    • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
    • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawcy po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych.