Zawód – sprzedawca

Ilość miejsc: 64

Nauka w Branżowej Szkole I st. trwa 3 lata.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, geografii.
* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
Kwalifikacja:

  • HAN.01 – prowadzenie sprzedaży

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie prac związanych ze sprzedażą – obsługa klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży
  • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży