Zawód – krawiec

Ilość miejsc: 16

Rekrutację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów gimnazjów

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę język polski, język angielski, matematyka, zajęcia techniczne.

 • kwalifikacja:
  • AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
  • konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta
  • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
  • wykonywania wyrobów odzieżowych
  • świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.14 Wykonywanie usług krawieckich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.