Zawód krawiec

Ilość miejsc: 32

Nauka w Branżowej Szkole I st. trwa 3 lata.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, plastyki.

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
kwalifikacja:

  • MOD.03 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych, zgodnie z zamówieniem
  • wykonywanie wyrobów odzieżowych
  • dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego
  • obsługa maszyn i urządzeń krawieckich
  • świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych