Zawód krawiec od 2019

Ilość miejsc: 16

Rekrutację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę język polski, język angielski, matematyka, plastyka.

 • kwalifikacja:
  • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych:
  • konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta
  • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
  • wykonywania wyrobów odzieżowych
  • świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.