Technik przemysłu mody

Ilość miejsc: 16

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę język polski, język angielski, matematyka, zajęcia techniczne.

 • Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: chemia, język angielski
 • Kwalifikacje:
  • AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  • AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • Zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych,
  • dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobów odzieżowych,
  • wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • Po ukończeniu możesz pracować jako:
  • projektant wyrobów odzieżowych
  • nadzorujący procesy technologiczne produkcji odzieży
  • osoba wykonująca usługi krawieckie

Siatka godzin