Technik reklamy

Ilość miejsc: 96

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Oceny Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, plastyki.

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • geografia

Kwalifikacje:

  • PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
  • PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
  • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej
  • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych