Technik przemysłu mody

Ilość miejsc: 96

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki,
plastyki.

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski

Kwalifikacje:

 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych
 • dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobów odzieżowych
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • projektowanie wyrobów odzieżowych
 • nadzorowanie procesów technologicznych produkcji odzieży
 • wykonywanie usług krawieckich