Technik przemysłu mody w szkole pięcioletniej

Ilość miejsc: 32

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, plastyki.
* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

 • Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
  • język angielski
 • Kwalifikacje:
  • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  • MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • Zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych,
  • dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobów odzieżowych,
  • wykonywanie modeli wyrobów odzieżowych,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • Po ukończeniu możesz pracować jako:
  • projektant wyrobów odzieżowych
  • nadzorujący procesy technologiczne produkcji odzieży
  • osoba wykonująca usługi krawieckie