Technik informatyk w szkole pięcioletniej

Ilość miejsc: 96
Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, informatyki.
* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

 •  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
  • matematyka
 • Kwalifikacje:
  • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami,
  • projektowanie baz danych i administrowanie bazami,
  • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami;