Technik informatyk

Ilość miejsc: 128

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Rekrutacja odbywa się według zasad zawartych w harmonogramie rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, informatyki.

* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • matematyka

Kwalifikacje:

  • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montaż oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami
  • projektowanie baz danych i administrowanie bazami
  • tworzenie stron i aplikacji internetowych, administrowanie stronami www i aplikacjami