Technik handlowiec w szkole pięcioletniej

Ilość miejsc: 32

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, języka obcego*, matematyki, geografii.
* najwyższa ocena, jaką uzyskał kandydat z języków obcych realizowanych w szkole podstawowej

 •  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
  • geografia
 •  Kwalifikacje:
  • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02 Prowadzenie działań handlowych
 • Zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa;

Absolwent technikum Technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa

 • Po ukończeniu możesz pracować jako:
  • reprezentant handlowy
  • menedżer regionu
  • doradca handlowy
  • telemarketer, vanseller
  • specjalista ds. zakupu
  • specjalista ds. sprzedaży
  • zarządzający placówkami hurtowymi i detalicznymi
  • właściciel firmy