Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych

26.02.2015 uczniowie przystąpili do szkolnego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Najlepszymi z najlepszych okazali się:
I miejsce(22 pkt)- Maciej Zwierz (3dt)
II miejsce (21 pkt)- Adam Olbert (3bt)
III miejsce (19,5 pkt) – Tomasz Wojciechowski (3 dt)
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Finaliści uzyskają ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego (odpowiednio I miejsce 5 z wagą 4, II miejsce 5 z wagą 3, III miejsce 5 z wagą 2). Uczniowie, którzy uzyskali ponad 15 pkt (na 25 możliwych) otrzymają 5 z wagą 1, a reszta uczestników plusy za aktywność. Możliwa jest też nagroda z geografii!
Organizatorki konkursu:
Jolanta Janoszka
Agnieszka Jarzbińska-Karbowiak