Projekt MKZ

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Od 28 lutego 2011uczniowie Technikum i ZSZ w Zespole Szkół Nr 1 uczestniczą w projekcie MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II.
Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Zrealizowane działania to m.in.:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych jako rozszerzenia przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, przedmioty informatyczne,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • staże 10 dniowe realizowane w ramach: praktyk zawodowych w klasach 3 technikum,
 • kursy kwalifikacyjne (w grupach 15 osobowych; zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu), m.in.: AutoCad, Barman, Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere, Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej,
 • wycieczki zawodoznawcze na targi branżowe (poznanie nowoczesnych technologii) , m.in.:
 • branża odzieżowa, Fashion Week Poland, Łódź, KANAKA, Łódź
 • CEBIT – Targi Technologii Informatycznych, Hanower dla klas technik informatyk
 • Łódzkie XV Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video
 • MTP Poznań: Euro-Reklama oraz Poligrafia, dla klas technik informatyk, technik organizacji reklamy,
 • 2 projekty zawodoznawcze zakończone Szkolnym Pokazem Mody: Recykling odzieży, Przygoda z sukienką – suknie wieczorowe,
 • udział w Targach Pracy i Prezentacji Zawodowych
 • zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich,

Więcej informacji o projekcie pod adresem: www.mkz2.walbrzych.pl
Realizacja projektu w szkole: 2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015