Nabór dla absolwentów gimnazjum

Nabór

Na tej stronie możesz znaleźć informacje o naszej szkole i naborze do klas pierwszych – opis profili i kierunków kształcenia. Jeśli chcesz spotkać się z nami w realu zapraszamy na dzień drzwi otwartych w naszej szkole.

Rekrutacja


Rekrutację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów
Dysponujemy następującą ilością miejsc w poszczególnych klasach:

 • klasa Technik informatyk – 32 miejsca
 • klasa Technik przemysłu mody – 16 miejsc
 • klasa Technik handlowiec – 16 miejsc
 • klasa Technik organizacji reklamy – 32 miejsca
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 sprzedawca – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 krawiec – 16 miejsc

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę we wszystkich klasach: j. polski, matematyka + …

 • Technik informatyk – informatyka, język angielski
 • Technik przemysłu mody – zajęcia techniczne, język angielski
 • Technik organizacji reklamy – zajęcia techniczne, język angielski
 • Technik handlowiec – geografia, język niemiecki
 • BS I stopnia sprzedawca – geografia
 • BS I stopnia krawiec – zajęcia techniczne

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

 • Technik informatyk:
  • fizyka, j. angielski
 • Technik przemysłu mody:
  • chemia, j. angielski
 • Technik organizacji reklamy:
  • geografia, j. angielski
 • Technik handlowiec:
  • geografia, j. niemiecki