Nabór

Nabór

Na tej stronie możesz znaleźć informacje o naszej szkole i naborze do klas pierwszych – opis profili i kierunków kształcenia. Jeśli chcesz spotkać się z nami w realu zapraszamy na dni reklamy (możecie zaprosić nas do siebie, do gimnazjum) lub drzwi otwarte w naszej szkole.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się według zasad (zawierają harmonogram rekrutacji):

Dysponujemy następującą ilością miejsc w poszczególnych klasach:

 • Technik informatyk
  • klasa 1a – 32 miejsca
  • klasa 1b – 32 miejsca
 • klasa Technik przemysłu mody – 16 miejsc
 • klasa Technik organizacji reklamy – 32 miejsc
 • klasa Technik handlowiec – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 sprzedawca – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 krawiec – 16 miejsc

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę we wszystkich klasach:
j. polski, matematyka, język obcy (najwyższa wartość uzyskana na świadectwie ukończenia gimnazjum) + …

 • Technik informatyk – informatyka
 • Technik przemysłu mody – zajęcia techniczne
 • Technik organizacji reklamy – zajęcia techniczne
 • Technik handlowiec – geografia
 • ZSZ sprzedawca – geografia
 • ZSZ krawiec – zajęcia techniczne

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

 • Technik informatyk:
  • klasa 1a: fizyka, matematyka
  • klasa 1b: fizyka, j. angielski
 • Technik przemysłu mody:
  • chemia, j. angielski
 • Technik organizacji reklamy:
  • geografia, j. angielski
 • Technik handlowiec:
  • geografia, j. niemiecki