Nabór dla absolwentów gimnazjum

Nabór

Na tej stronie możesz znaleźć informacje o naszej szkole i naborze do klas pierwszych – opis profili i kierunków kształcenia. Jeśli chcesz spotkać się z nami w realu zapraszamy na dzień drzwi otwartych w naszej szkole.

Rekrutacja


Rekrutację przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów gimnazjów
Dysponujemy następującą ilością miejsc w poszczególnych klasach:

 • klasa Technik informatyk – 32 miejsca
 • klasa Technik przemysłu mody – 16 miejsc
 • klasa Technik handlowiec – 16 miejsc
 • klasa Technik organizacji reklamy – 32 miejsca
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 sprzedawca – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 krawiec – 16 miejsc

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum brane są pod uwagę we wszystkich klasach: j. polski, matematyka + …

 • Technik informatyk – informatyka, język angielski
 • Technik przemysłu mody – zajęcia techniczne, język angielski
 • Technik organizacji reklamy – zajęcia techniczne, język angielski
 • Technik handlowiec – geografia, język niemiecki
 • BS I stopnia sprzedawca – geografia
 • BS I stopnia krawiec – zajęcia techniczne

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

 • Technik informatyk:
  • fizyka, j. angielski
 • Technik przemysłu mody:
  • chemia, j. angielski
 • Technik organizacji reklamy:
  • geografia, j. angielski
 • Technik handlowiec:
  • geografia, j. niemiecki