Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Opis projektu Realizacja projektu
Liceum Profilowane nr XII w Zespole Szkół Nr 1 uczestniczy w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Głównym celem projektu „Dolnośląska Szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój kompetencji kluczowych, w tym poszerzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, wdrażanie samodzielnego myślenia i rozumowania, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z technologii informacyjnych.

Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku

Więcej informacji o projekcie pod adresem:
www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian/o-projekcie/

W ramach projektu uczniowie LP nr XII mogli wziąć udział w formach dydaktycznych:

 • wycieczkach dydaktycznych
  • dwóch jednodniowych
   * 08.06.11 – Park Krajobrazowy Chełmy
   * xx.xx.11 – Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
  • jednej dwudniowej
   * 25/26.10.10 – Śnieżnicki Park Krajobrazowy
 • zajęciach pozalekcyjnych
  • Młodzieżowy Lider Sportu
   • wyjście na lodowisko
   • trening Nordic Wa
  • Multimedialne koło biologiczno-ekologiczne
  • „pokaż język” angielski
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • zajęciach pozaszkolnych
 • 3 wyjazdach do Multicentrum
  – planowane bloki tematyczne:

  • 04.04.2011 – matematyczno-przyrodniczy
  • 11.05.2011 – MultiSztuka
  • 23.11.2011 – matematyczno-przyrodniczy

Więcej informacji o realizacji projektu w szkole pod adresem:
http://webfronter.com/dolnyslask/zs1_wroc/