nauczyciele

Nauczyciele w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu

Anna Abramczyk anna.abramczyk@zs1.wroc.pl
Joanna Bator joanna.bator@zs1.wroc.pl
Agnieszka Berkowska agnieszka.berkowska@zs1.wroc.pl
Anna Bukowska-Jaśków anna.jaskow@zs1.wroc.pl
Alicja Chałat alicja.chalat@zs1.wroc.pl
Stefan Chałat stefan.chalat@zs1.wroc.pl
Krystyna Ciołek krystyna.ciolek@zs1.wroc.pl
Anna Czechowska anna.czechowska@zs1.wroc.pl
Iwona Duczemińska iwona.duczeminska@zs1.wroc.pl
Joanna Hreczak joanna.hreczak@zs1.wroc.pl
Robert Hryniewicz robert.hryniewicz@zs1.wroc.pl
Elżbieta Ilska elzbieta.ilska@zs1.wroc.pl
Jolanta Janoszka jolanta.janoszka@zs1.wroc.pl
Krzysztof Janusz krzysztof.janusz@zs1.wroc.pl
Agnieszka Jarzbińska-Karbowiak agnieszka.jarzbinska@zs1.wroc.pl
Grzegorz Kalinkiewicz grzegorz.kalinkiewicz@zs1.wroc.pl
Anna Karczewska anna.karczewska@zs1.wroc.pl
Anna Kietlińska-Wróbel anna.kietlinska@zs1.wroc.pl
Rozalia Kołtun rozalia.koltun@zs1.wroc.pl
Paweł Kowalów pawel.kowalow@zs1.wroc.pl
Urszula Krajewska urszula.krajewska@zs1.wroc.pl
Maria Kroczak maria.kroczak@zs1.wroc.pl
Joanna Laurowska joanna.laurowska@zs1.wroc.pl
Jadwiga Ługiewicz jadwiga.lugiewicz@zs1.wroc.pl
Katarzyna Łyszczak katarzyna.lyszczak@zs1.wroc.pl
Mirosław Łyszczak miroslaw.lyszczak@zs1.wroc.pl
Danuta Marszałek danuta.marszalek@zs1.wroc.pl
Sylwia Morawska sylwia.morawska@zs1.wroc.pl
Selim Mucharski selim.mucharski@zs1.wroc.pl
Iwona Nowak – pedagog szkolny iwona.nowak@zs1.wroc.pl
Małgorzata Pacykowska malgorzata.pacykowska@zs1.wroc.pl
Przemysław Pacykowski przemyslaw.pacykowski@zs1.wroc.pl
Ksanti Papa papa.ksanti@zs1.wroc.pl
Barbara Paździor barbara.pazdzior@zs1.wroc.pl
Katarzyna Pisklak katarzyna.pisklak@zs1.wroc.pl
Agnieszka Ratajczak-Mucharska agnieszka.ratajczak@zs1.wroc.pl
Tomasz Repelowski tomasz.repelowski@zs1.wroc.pl
Alina Słupska alina.slupska@zs1.wroc.pl
Wiktor Szanin wiktor.szanin@zs1.wroc.pl
Elżbieta Szymaniak elzbieta.szymaniak@zs1.wroc.pl
Tomasz Ślęzak tomasz.slezak@zs1.wroc.pl
Magdalena Turbańska magdalena.turbanska@zs1.wroc.pl
Mirosław Turbański miroslaw.turbanski@zs1.wroc.pl
Jerzy Wachowicz jerzy.wachowicz@zs1.wroc.pl
Joanna Wojtowicz-Popławska joanna.wojtowicz@zs1.wroc.pl
Małgorzata Zabiegło malgorzata.zabieglo@zs1.wroc.pl
Urszula Zając urszula.zajac@zs1.wroc.pl
Katarzyna Zakrzewska katarzyna.zakrzewska@zs1.wroc.pl
Katarzyna Zalewska-Urbańska katarzyna.zalewska@zs1.wroc.pl
Anna Ziobrowska anna.ziobrowska@zs1.wroc.pl

Nasi emerytowani nauczyciele

Czesława Duczemińska czeslawa.duczeminska@zs1.wroc.pl
Jolanta Mróz jolanta.mroz@zs1.wroc.pl