Nabór dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

Nabór

Na tej stronie możesz znaleźć informacje o naszej szkole i naborze do klas pierwszych – opis profili i kierunków kształcenia. Jeśli chcesz spotkać się z nami w realu zapraszamy na dzień drzwi otwartych w naszej szkole.

Rekrutacja


W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią zaistniały problemy z rekrutacją do szkół. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym na stronie rekrutacji do szkół wrocławskich

Dysponujemy następującą ilością miejsc w poszczególnych klasach:

 • klasa Technik informatyk – 32 miejsca
 • klasa Technik przemysłu mody – 32 miejsca
 • klasa Technik handlowiec – 32 miejsca
 • klasa Technik reklamy – 32 miejsca
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 sprzedawca – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 krawiec – 16 miejsc
 • Branżowa Szkoła II stopnia nr 10 technik handlowiec – 32 miejsca

Podczas liczenia punktów z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane są pod uwagę we wszystkich klasach: j. polski, matematyka + …

 • Technik informatyk – informatyka, język angielski
 • Technik przemysłu mody – plastyka, język angielski
 • Technik reklamy – plastyka, język angielski
 • Technik handlowiec – geografia, język niemiecki
 • BS I stopnia sprzedawca – geografia
 • BS I stopnia krawiec – plastyka
 • BS II stopnia technik handlowiec – geografia, język niemiecki

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach

 • Technik informatyk:
  • matematyka
 • Technik przemysłu mody:
  • j. angielski
 • Technik reklamy:
  • geografia
 • Technik handlowiec:
  • geografia